• دستگاه رنگی برای تکثیر انبوه
  • سریعترین دستگاه رنگی جوهرافشان در دنیا
  • 120برگ رنگی در دقیقه
  • کیفیت بالا
  • مناسب حجم کاری زیاد
  • دستگاه جدید و به روز