• دستگاه پرقدرت با توان کاری بالا
  • 60 برگ در دقیقه
  • کپی
  • پرینت
  • فکس
  • اسکن رنگی