کیفیت بالا
دما : بین ۸۰ تا ۱۸۰ درجه سانتی گراد
سرعت : نیم متر در دقیقه
سایز A3