• کاربري : تک کاره
  • تکنولوژي چاپ : چاپ جوهر افشان
  • سايز چاپ A4 :
  • نوع چاپ : رنگي
  • سرعت چاپ سياه و سفيد : حداکثر 7 برگ در دقيقه _ رنگی : 3.5 برگ در دقیقه
  • مناسب برای : مصارف اداری کوچک و خانگی