سرعت : 26 صفحه در دقیقه برای A4 و 15 صفحه در دقیقه برای A3

نمایش یک نتیجه