استفاده در ستون کم عرض‌تر به همراه 2 ستون

تخفیف شگفت انگیز 1 1
تخفیف شگفت انگیز 1 1
زمان باقی مانده تا پایان تخفیف